In het strategisch beleidskader van scholengroep NUOVO 2020 worden twee pijlers benoemd rondom de ontwikkeling van het onderwijs: leren van en met elkaar in een professionele leergemeenschap en gepersonaliseerd leren als middel om aan te sluiten bij leerbehoeften van leerlingen en hen de mogelijkheid te geven om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leren. De laatste pijler, gepersonaliseerd leren, kan ook vertaald worden naar de wijze waarop professionals in de organisatie leren.

Onderzoek wijst uit dat leraren ook verantwoordelijkheid dienen te nemen voor hun eigen leren, wil ontwikkeling effectief zijn; zij dienen zichzelf ook te (gaan) zien als ‘agents’ (handelend en beslissend) van professionalisering en niet alleen als degene die een interventie ondergaat (Lubberman & Pijper, 2013): “Moreover, teachers typically have been the objects, rather than the agents, of professional development.” (Mebane & Galassi, 2003, p.267).

Op basis van het boventaande organiseert NUOVO scholengroep voor de derde keer een internationale studiereis waar 2 docenten per school aan deelnemen.

DOELEN STUDIEREIS:

● Scholen dienen leerlingen voor te bereiden op de steeds internationaler wordende samenleving en arbeidsmarkt.
● Internationale kennisuitwisseling kan bijdragen aan de professionalisering van de schoolorganisatie.
● Inspiratie voor het internationaliseren van het eigen curriculum
● Inspiratie en verbinding op NUOVO thema’s en onder medewerkers.
● Kritisch en met hernieuwde waardering