Op 14 oktober 2017 vertrekken we op studiereis. Maar wie zijn wij? Hoe is onze bestemming gekozen? Wat willen we leren? Lees het hier.

Welkom en leuk dat je onze eerste blogpost leest! Middels dit blog hopen wij iedereen te betrekken bij de voorbereidingen, het verloopt én de terugkoppeling van deze tweede internationale studiereis van NUOVO Scholengroep. Wie zijn wij? Waarom gaan we naar Toronto? Wat willen we precies gaan leren? Hoe hopen we dat te bereiken? Lees het hieronder!

INTERNATIONALE STUDIEREIS

Op de NUOVO dag van 4 januari 2016 vertelde bestuursvoorzitter Leon de Wit dat er, op basis van het strategisch beleidskader van NUOVO, de mogelijkheid kwam om een collectieve, internationale studiereis op te zetten om in het buitenland te professionaliseren, geïnspireerd te worden en meer de verbinding met elkaar aan te gaan binnen de stichting. In oktober 2016 ging de eerste reis succesvol naar New York.

Inmiddels is de tweede groep druk met het voorbereiden van de tweede ISR naar Toronto. Maar wie zijn wij?

GROEP 2017

Wij zijn Bernard Pol, Marjan Sikkema, Caroline van Eijsden, Kenny Rosengarten, Johan van der Pol, José Pasmans, Annet Goudriaan, Dora Bàn, Tijs Roessink, Katlijn van der Haagen, Debby Huijsman, Peter van Dijk, Anke Sijbenga, Margit Potoven, Kim Holierhoek, Lisa den Tuinder, Peter Veeneman, Miranda Rijkers, Maurice Goossens en Josita van der Kerk en zijn de tweede groep docenten die een internationale studiereis van NUOVO Scholengroep gaat maken.

Lees hier meer over onze groep en de scholen waarvoor wij werken.

BRAINSTORM

Op basis van de doelen van studiereis hebben wij als groep vastgesteld wat we willen leren; wat zijn hedendaagse, met oog op de toekomst, belangrijke ontuikkelpunten waar we in het onderwijs op onze scholen mee te maken hebben? Hieruit kwamen de volgende kernwaarden naar voren:

Verbinding voortzetten: als NUOVO-groep, geïnspireerd worden door elkaar, andere vormen van leren ontdekken die ook werken.

Vernieuwing: effectieve inzet van ICT in het onderwijs, gepersonaliseerd leren, autonomie ontwikkelen, omgaan met multi-culturaliteit.

Inspiratie opdoen, verwerken en toepassen: we zitten soms vast in ons denken. Van andere scholen in andere landen kun je veel leren. Wellicht zijn er ook netwerkverbanden of uitwisselingen mogelijk om na de reis contact te onderhouden.

De kernwaarden fungeren als een kader waarbinnen wij in groepen op zoek zijn gegaan naar scholen en landen waar wij daarover konden leren.

Na het uitwisselen van voorstellen, variërend van Japan tot Finland en van Australië tot Brazilië, waarbij een breed scala aan scholen voorbij kwam, kwamen we uiteindelijk in april 2017 tot Canada – Toronto als keuze. Hoofdreden hiervoor is dat de stad, evenals de scholen binnen NUOVO, een grote diversiteit aan type leerlingen zo ook type scholen kent: als groepsleden kunnen wij hier allemaal veel leren wat, naast voor NUOVO als geheel, ook erg nuttig is voor onze eigen school. Ook heeft de stad een aantal erg bijzondere scholen die ergens in uitblinkt: ervaring met nieuwkomers, multiculturele doelgroepen, gepersonaliseerd leren, 21th century skills, gebruik van ICT, maar ook scholen die gespecialiseerd zijn in Sport- en Art-programma’s. Een leerzame stad dus! De volgende stap is het opzetten van de reis.

Meer daarover in onze volgende blogpost.