De Europese Unie (EU) subsidieert bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheidsinstellingen. De EU geeft subsidies om doelen voor de verschillende beleidsonderwerpen van de EU te halen.

Om een deel van de kosten van deze studiereis vergoed te krijgen is er een VIOS subsidie aangevraagd bij het NUFFIC, Internationalising education. Nadat wij de reis hebben gemaakt, zullen we verantwoorden of wij onze doelen hebben gehaald. Wil je weten hoe het werkt, kijk dan bij Nuffic naar Lerarenmobiliteit PO, VO en lerarenopleidingen.