Vandaag hebben we 3 scholen bezocht: KIPP NYC, NY Harbor School en Teaching Fellows. In deze blogpost achtergrondinformatie en een kort verslag van ons bezoek aan de scholen.

KIPP NYC College Prep High School

Sinds 1995 is KIPP NYC College Prep High School een plek waar hoge normen en resultaten hand in hand gaan. Iedereen kan zich inschrijven voor gratis onderwijs. Binnen en buiten de klas verwerven de studenten de academische kennis, real-world vaardigheden, en het karakter die nodig zijn om te slagen op school en daar buiten. Het is niet gewoon een school het is een soort community waarin ouders, studenten en docenten met elkaar leren en ervoor zorgen dat de leerling hun doel bereiken. KIPP heeft een aantal Kernprincipes;

• Hoge Verwachtingen voor leerlingen en personeel.

• Empowered Personeel: Het personeel is flexibel en ondernemend. Ze worden uitgedaagd om hun vaardigheid en creativiteit in te zetten om de studenten te laten excelleren. Ieder wordt in zijn kracht gezet.

• Meer tijd: De dag begint eerder en eindigt later dan op andere scholen. Er zijn halve dag lessen op zaterdagen als summer school voor alle leerlingen. Extra tijd zorgt voor meer strenge academische voorbereiding – en voor de lol, diverse co-curriculaire activiteiten en excursies te ronden de leerervaring en motiveren van onze studenten.

• Karakter telt: Tijdens elke schooldag, in elke les en elke interactie, richten we ons zo veel op het ontwikkelen van karakter – kenmerken, zoals de zelfbeheersing, hoop, liefde, dankbaarheid, sociale intelligentie en humor –

• Voor en na KIPP: Een speciaal KIPP Through College team ondersteunt onze studenten na hun afstuderen KIPP NYC scholen – om hen te helpen aanhouden door college en ga naar een succesvolle professionals.

We zijn geïnteresseerd in hoe deze school het voor elkaar krijgt om de intrinsieke motivatie van de leerlingen te bevorderen waardoor ze excelleren. Hoe maken ze de leerlingen eigenaar van hun eigen leerproces? Wat gebeurt er in het personeelsbeleid waardoor de docenten ook het beste uit zichzelf halen? Hoe krijgen ze alle partijen betrokken?

Meer informatie: http://www.kippnyc.org/about/

Ons bezoek

We werden gastvrij ontvangen door miss David. Zij vertelde in het kort wat Kipp college zo bijzonder maakt. Hieronder een aantal punten die we als zeer inspirerend hebben ervaren.

• Proffesionel learning community’s: de docenten komen elke week bij elkaar om van en met elkaar te leren. Ze maken lessen, testen ze uit en geven elkaar feedback. Zo zorgt KIPP ervoor dat de docenten empowered blijven.

• KIPP to college: een programma waarin de studenten gevolgd en gecoacht worden ook na het halen van hun diploma.

• De flexibele manier van roosteren op basis van behoefte en noodzaak van de student.

Naast een introductie van de school werden we rondgeleid en kregen we de gelegenheid om lessen te observeren. Er is sprake van een open-door-policy, waarin iedere docent te allen tijden zijn deur open zet voor bezoek. We zagen een gestructureerde school waarin de docent vooraan stond en de leerlingen in busopstelling. De school was schoon en opgeruimd. In de gangen hing werk van leerlingen. Niet alleen tekenwerkjes maar ook goed gemaakte toetsen. Er heerste rust en duidelijkheid in de school. Docenten die geen lesgaven waren wel in de klassen en gangen aanwezig. Al met al een gestructureerde, fijne, veilige school. Maar waren de leerlingen eigenaar van hun leerproces? Het slagingspercentage ligt in ieder geval erg hoog, wat knap is gezien het feit dat de school in de Bronx ligt en een groot percentage leerlingen met een achterstandspositie heeft.

New York Harbor School

Achtergrondinformatie

schermafbeelding-2016-10-13-om-09-59-34De New York Harbor School is een kleine high school, van ±450 leerlingen, gelegen op Governors Island. De Harbor School bereidt leerlingen voor op een toekomst in het maritieme werkveld of een technische of wetenschappelijke vervolgopleiding. De leerlingen van NYHS, in de leeftijd van 14 tot 18 jaar, komen uit alle zeven Boroughs van New York.

Onderwijs

schermafbeelding-2016-10-13-om-09-59-40Naast de normale vakken zoals Engels, wiskunde, moderne vreemde taal, science, social studies, kunst, lichamelijke opvoeding en verzorging volgen de leerlingen ook specifiek maritieme vakken. Dit is bijvoorbeeld aquacultuur, zeebiologie en -onderzoek, professioneel duiken, besturen van watervaartuigen en meer. Een van de grootste projecten waar NYHS aan meewerkt is het Billion Oyster Project, dit is een project dat is bedoeld om de (bodem)natuur te herstellen rondom Governors Island. De leerlingen plaatsen voor dit project in samenwerking met meerdere externe partners een miljard oester terug in de natuur. Op deze manier leren de leerlingen verschillende vaktechnische vaardigheden en krijgen ze een beter beeld over een uitstroomprofiel.

Naschoolse activiteiten

De leerlingen van NYHS blijven vaak nog na schooltijd op NYHS. Er zijn verschillende activiteiten die de leerlingen kunnen doen. Te denken valt aan roeien, zeilen, zelf maken van een sloep in de houtwerkplaats en meer. De leerlingen doen dit niet alleen maar voor de lol, maar ze leren ook vaardigheden als samenwerken en leidinggeven.

Waarom bezoekt NUOVO NYHS?

Een aantal zaken maakt NYHS uniek. Grootte van de school voor een miljoenen stad. De samenwerking met bedrijven om leerlingen voor te bereiden op de toekomst en het feit dat leerlingen van deze school een hoge mate eigenaarschap ervaren. Als leden van de ISR zijn we benieuwd wat succes- en faal verhalen zijn van NYHS om te kijken of we geleerde lessen mee terug kunnen nemen naar Utrecht, om zo NUOVO2020 vorm te kunnen geven.

Meer informatie: https://www.newyorkharborschool.org/

Bekijk ook dit youtube filmpje van NYHS: https://youtu.be/UPkvkNdbx5A

Ons bezoek

NYHS is een highschool waarbij leerlingen de reguliere vakken krijgen, maar ook een vaktechnische opleiding. Daarbij wil de school zorgen dat leerlingen bij het voltooien van de opleiding gegarandeerd zijn van een baan en/of door studeren bij een college.

NYHS doet dit door zijn leerlingen geen consument maar producent te maken van hun eigen schoolloopbaan. Elk leerjaar draagt bij aan het Billion Oyster Project. Dit is een meerjarig project waarbij de school in opdracht van de stad New York een miljard oesters terug te zet in de Hudsonbaai. Het doel van het project is het bodemleven te herstellen en de waterkwaliteit te verbeteren.

We don’t play science, we DO science. -Leerling NYHS

De rol van de leerlingen is hierbij enorm groot, zij voeren alle taken van het project uit, dit gebeurt onder toezicht van de docenten. In hun eerste jaar oriënteren ze zich op de verschillende profielen. Waarna ze een keuze moeten maken voor de verdere drie jaar. Vierdejaars leerlingen lopen het laatste half jaar fulltime stage bij een bedrijf dat past bij hun uitstroomprofiel.

Leerlingen moeten kiezen uit: Aquaculture, Marine Biology Research, Ocean Engineering, Professional Diving, Vessel Operations, Harbor Class.

Wat ons tijdens ons bezoek opviel, was het de hoge motivatie en verantwoordelijkheid die leerlingen en docenten hebben en ook uitstraalden. Ook is er een nauwe samenwerking tussen de school, de gemeente New York en het bedrijfsleven. Er is een stichting die zich actief inzet voor het werven van fondsen en donaties bij bedrijven zodat er voldoende geld en materiaal is om het belangrijke werk van de leerlingen uit te voeren. We hebben gezien dat Intrinsieke motivatie, bildung en eigenaarschap sterk zichtbaar zijn docenten en leerlingen van de New York Harbor School.

Teaching Fellows

“Teaching Fellows make an immeasurable difference in the lives and futures of their students, as I have seen with the thousands of Fellows who are currently teaching in our schools today. Their ability to meet challenges and stay focused on the goal of raising student achievement makes them an incredibly important part of their schools.” – Voormalig directeur Joel Klein

teachingfellowsHet NYC Teaching Fellows program is een programma dat opleidt tot toegewijde leraren (fellows) die zich bekommeren om de toekomst van de leerlingen uit NYC. Teaching Fellows is een organisatie die in de lente van 2000 is opgezet om het lerarentekort terug te dringen. Op dat moment werkten er meer dan 11000 onbevoegde leraren in de verschillende districten en was het algemene slagingspercentage zeer laag. Onder de zwarte en Spaanstalige bevolkingsgroepen was het slagingspercentage gedaald tot onder 40%!

Het lesgeven wordt gezien als een privilege en een verantwoordelijkheid waarbij iedere les wordt ervaren als een kostbare kans op het opdoen van inspiratie waarbij iedere leerling potentie heeft om te slagen. De leraren van het Teaching Fellows programma geven les in achterstandswijken waar kinderen (leer)achterstanden hebben en moeite hebben om het leertempo bij te houden. Deze leraren zijn bekend met het opgroeien onder sociaal lastige omstandigheden en bieden educatie die voorheen alleen voor de welgestelde tak van de bevolking beschikbaar was. Op dit moment zijn meer dan 9000 “Teaching Fellows” werkzaam.

I’m excited to come to school every day. My teaching philosophy thus far is that every student can learn. – Barbara, “fellow” sinds 2008.

Deze leraren denken en werken ‘out of the box’. Zij nemen de inspiratie die zij in hun omgeving opdoen, mee de klas in. Het NYC Teaching Fellows program zorgt voor een unieke combinatie van het intensief trainen van fundamentele skills, real-life feedback en uitgebreide begeleiding. Door de lat hoog te leggen wordt het verschil in kwaliteit tussen leraren teruggedrongen.

Vandaag de dag werken ‘Fellows’ in 80% van de 1800 New Yorks’ openbare scholen en vertegenwoordigen zij 12% van het totale lerarenbestand. 20% is werkzaam als wiskundeleraar, 24% als rekenleraar terwijl 22% in het speciaal onderwijs lesgeeft. Daarnaast vertegenwoordigen zij 15% van alle leraren die in de Bronx lesgeven.

“They don’t know what to aim for. They don’t know that their dreams can be that big. So part of what you do is tell them, YESS, dream big! And then we help you get there”.- Julie, 2008, Fellow special onderwijs

Meer informatie: https://www.nycteachingfellows.org

Ons bezoek

Omstreeks 15:00 uur waren we aangekomen aan de Joralemon Street te Brooklyn. Hier werden wij ontvangen door Benjamin en Jeta. Na een kort voorstelrondje kregen wij te horen wat nou Teaching Fellows is en waar zij voor staan.

Het lerarentekort in New York is enorm. Om ervoor te zorgen dat er genoeg leraren voor de klas staan heeft teaching fellows een zomerschool van 5 a 7 weken opgezet om mensen te helpen die zich willen laten omscholen tot een volwaardige docent. Na de zomerschool worden de docenten 2 jaar lang gecoacht en geholpen om hun bevoegdheid te halen.

In New York is er veel behoefte aan docenten op achterstand scholen, voornamelijk in de Bronx en Brooklyn. Op dit moment zijn er veelal onbevoegde en slechte docenten die voor de klas staan. Teaching Fellows wil graag dat er ook op deze scholen volwaardige docenten les gaan geven.

De 3 basisprincipes van teaching fellows zijn:

• Focus: welke skills heeft de toekomstige docent

• Practice: de skills die de docent heeft in real life toepassen

• Feedback: constante feedback tijdens de training

‘’A teacher’s most important year is the first year’’ Teaching Fellows vindt dat een docent in zijn eerste jaar voor de klas het belangrijkst is. Hier vormt hij of zij zich tot een docent en daarbij horende ‘’docententrekjes’’. Veel les technieken worden geleerd uit het boek Teach Like a Champion van Doug Lemov.

Na de presentatie van 45 minuten hebben wij samen met Benjamin en Jeta gepraat over hoe ons onderwijs in Nederland is en welke verschillen er zijn met het onderwijs in Amerika. Ook zijn er veel vragen gesteld over het programma van teaching fellows.

Rond 16:15 uur gingen wij weer richting het hotel om te reflecteren over onze leerzame dag.