Vandaag hebben we 4 scholen bezocht: Lehman College, High School of Science, NYCISchool en Barnard Education Program. In deze blogpost achtergrondinformatie en een kort verslag van ons bezoek aan de scholen.

HIGH SCHOOL OF AMERICAN STUDIES AT LEHMAN COLLEGE

ACHTERGRONDINFORMATIE

De High School of American Studies, at Lehman College, in de volksmond American Studies, is een kleine openbare middelbare school met zo’n 400 leerlingen en is 1 van de 9 scholen in New York City die gespecialiseerd is, en wel in maatschappijleer, geschiedenis en Engels. Het biedt zijn studenten een hoogstaand academisch programma en door de samenwerking met het Lehman College kunnen de leerlingen niet alleen gebruik maken van veel extra campus facilitieiten, maar er ook colleges volgen, zich aansluiten bij werkgroepen en gastcolleges van interessante sprekers bijwonen.

Echt op maat gemaakt onderwijs dus met veel mogelijkheden die passen bij de persoonlijke wensen van de student/leerling. Als docente maatschappijleer/geschiedenis wil ik tijdens het bezoek aan deze school graag ontdekken in hoeverre dit maatwerk ook echt goed is afgestemd op de individuele wensen en talenten van de leerling en tevens of deze vroege specialisatie op de 3 vakken, fijn is of dat er wellicht ook beperkingen aan kleven.

Vragen van leerlingen:
• Heb je daar dan geen onderbouw waar je alle vakken moet doen? Kom je zo dan niet te kort voor andere vakken? Of krijg je wel meer vakken, zoals wiskunde en taal, maar doe je die 3 veel meer?
• Hoef je in de bovenbouw dus maar 3 vakken in je profiel te kiezen? En wat als je dan wat anders wil gaan doen na je middelbare school?
• Zijn ze vooral bezig met de Amerikaanse geschiedenis of ook met de geschiedenis van de wereld?
• Maken ze daar een apart rooster voor elke leerling?
• Hoe is het om als jonge leerling van 14 ofzo, al colleges te volgen en werkgroepen?
• Heb je als leerling invloed op gastsprekers?
• Heb je op deze school dan niet een hele homogene groep leerlingen die geinteresseerd is in deze 3 vakken en niet erg in techniek/ beta?

Meer informatie: http://www.hsas-lehman.org

ONS BEZOEK

De High School of American Studies (HSAS) is een middelbare school met een krappe 400 leerlingen en is 1 van de 9 scholen in NY city die gespecialiseerd is. In het geval van HSAS is dat een focus op geschiedenis, maatschappijleer en Engels. Jongens en meiden met een voorkeur of passie voor deze vakken, doen hun uiterste best om op deze highschool een plaatsje te bemachtigen en dat lukt maar 1 van de 300 jongelui die zich aanmelden, want er is maar plek voor 100 pupils in het freshmensyear. Het is zo klaar als een klontje dat eenmaal op het HSAS de passie wordt bediend en verder wordt gestimuleerd door de enerverende docenten. Natuurlijk worden ook de basisvakken wiskunde en science gegeven en tevens is er ruimte voor Spaans.


Pal naast HSAS ligt het Lehman College. Leerlingen kunnen aldaar, naast hun reguliere lesprogramma, vanaf het derde jaar een keur aan vakken volgen omdat hun niveau zo hoog is en dit dus toelaat! Zo volgt het leeuwendeel van de kinderen op hun zestiende al vakken als filosofie, recht, political science en social studies op het Lehman College! Niet alleen is dat inspirerend en bijzonder knap, het is gepersonaliseerd omdat het past bij de wensen en talenten en de snelheid en het niveau van een individuele leerling. Het daagt uit, evenals het onderwijs op HSAS zelf dat wel doet. Want ondanks het feit dat er, voor zover wij gezien hebben, frontaal wordt lesgegeven in kleine leslokalen met zo’n 26 leerlingen, merk je direct dat de leerlingen ervoor gaan. School lijkt ‘priority number one’ te zijn en de pupils willen zo goed presteren dat ze op de beste universiteiten terecht kunnen. Opvallend is hoe gedreven en (beleefd!) gebekt deze jongelui zijn en hoe goed ze hun lessen hebben voorbereid en hoe geinteresseerd ze zijn in de stof en elkaar. Een goede opleiding is van belang hier in NY, je wil de beste zijn en het gaan maken: 2 of 3 uur reizen is niets en dan nog sport en extra vakken volgen en thuis nog huiswerk!! Deze HSAS pupil heeft er duidelijk zin in en wil zich onderscheiden.

… with a single, main corridor …

In the classroom zelf is niet veel ruimte voor gepersonaliseerd onderwijs (maar dus wel op het naburige Lehman College), maar toch lijken de leerlingen zich zeer aangesproken te voelen. Eigenaarschap van hun leerproces is wel goed zichtbaar als we met de jongelui spreken: ze pakken in grote mate de verantwoordelijkheid voor hun keuzes, vakken, werk en resultaten. Hierdoor krijg ik erg het gevoel met volwassenen te praten en ze zijn kids tussen de 14 en 17 jaar oud: onderwijs is van groot belang voor ze en bepaalt je toekomst en succes! Daar zijn deze jonge gasten zich terdege van bewust en alleen dat al maakt ze eigenaar van hun leerproces.

Knap hoe zij bezig zijn met het ontwerpen en opbouwen van hun leven, zonder een mentor die een vinger aan de pols houdt, iets wat ze best graag zouden willen. Daar staat tegenover dat de directeur en vakdocenten goed in de gaten houden waar hun pupils heen gaan na HSAS, zodat ze bevestigd zien dat hun ‘ excellente onderwijs’ zijn vruchten afwerpt.

THE BRONX HIGH SCHOOL OF SCIENCE

ACHTERGRONDINFORMATIE

The Bronx High School of Science is een openbare middelbare school in New York City . Het is één van de 9 ” gespecialiseerde ” openbare middelbare scholen in New York City en wordt beheerd door het ministerie van Onderwijs de stad New York. The Bronx High School of Sience is echt een school waar de wetenschap de boventoon is. Studenten worden gestimuleerd om zelf onderzoek te doen. Studenten worden op verschillende gebieden voorbereid, namelijk media, debatteren, concurreren, sporten etc.
De Bronx High School of Science werd in 1938 opgericht Dr. Morris Meister als de eerste rector van de school. De school is gehuisvest in een gebouw gelegen op Creston Avenue en 184th Street.

The Bronx High school was in het begin een oud gebouw. Na vele pogingen van de ouderenvereniging is er een nieuwe gebouw gebouwd en heeft in totaal 8 miljoen dollar gekost. Zo werd dit een school uitgerust met moderne klaslokalen, laboratoria en technische studio gebieden.

Wat kunnen studenten verwachten
Vier jaar van lab wetenschap, wiskunde, Engels, maatschappijleer, twee of drie jaar van de vreemde taal omvat en een jaar van de beeldende kunst, met verplichte vakken en een brede selectie van keuzevakken, waaronder geavanceerde plaatsing (AP) klassen, die het mogelijk maken de studenten om uit het plaatsen van de inleidende college wetenschap cursussen. Meer dan 160 verschillende cursussen worden aangeboden. De studenten hebben een kans om onafhankelijk onderzoek te doen, en veel te concurreren in de jaarlijkse Intel Science Talent Search.

Er zitten 3000 studenten op deze school. Toelating is uitsluitend gebaseerd op een toelatingsexamen, bekend als de Specialized High Schools Admissions test. Weetje: in 2011 zijn er maar 5,3% van de 20.000 leerlingen toe gelaten. Dus hier op school studeren is lastig en er zijn hoge eisen gesteld.
Ook van de docenten wordt het een en ander geëist als ze willen doceren op De Bronx High School of Science.

Meer informatie: http://www.bxscience.edu/index.jsp

The Bronx High school was in het begin een oud gebouw. Na vele pogingen van de ouderenvereniging is er een nieuwe gebouw gebouwd en heeft in totaal 8 miljoen dollar gekost. Zo werd dit een school uitgerust met moderne klaslokalen, laboratoria en technische studio gebieden

ONS BEZOEK

Bij binnenkomst stond de adjunct-directeur David Colchamiro ons al op te wachten. Een uiterst vriendelijke man, die ons bezoek tot in de puntjes had voorbereid. Zoals overal in Amerika moeten bezoekers zich eerst inschrijven bij de security desk.
Daarna zijn we naar de directie kamer gegaan, waar we koffie aangeboden kregen. Toen iedereen zat gaf mij dat de kans om als leider van onze delegatie het woord te nemen. Ik bedankte David Colchamiro voor de gastvrijheid en de tijd die hij vrijmaakte om ons zijn school te laten zien. Daarna kon ik ook het cadeau te overhandigen. (doen we bij elke school die wij bezoeken)


Op The Bronx Highschool of Science voert wetenschap de boventoon. De toekomstige studenten maken een test om te worden toegelaten. Er is samenwerking met andere High scholen en de universiteiten. Weinig of geen met de buurt/omgeving.
De school biedt speciale programma’s voor kinderen die meer nodig hebben (special needs)
Voor deze studenten zij er speciale klassen, die kleiner zijn dan de normale standaard (34 studenten) Op die klassen staan speciale docenten, die de student helpt met het verwerken van de opdracht en zijn planning.

Verder wordt er veel met kopieën en boeken gewerkt. In vak-lessen gebruiken ze geen computer. Alles kan gedaan worden met pen en boek dus waarom zou je computer gebruiken vertelt een van de leerlingen mij. Mocht de student wel met een computer willen werken, dan zijn heel veel sites afgesloten. Dus er is geen toegang tot spelletjes sites.
Leerlingen zitten in sommige lessen wel in groepjes, maar in de meeste lessen toch wel in bus opstelling.

Wil je werken als docent op The Bronx Highschool of Science, dan dien je als docent een toegevoegde waarde te hebben. De studenten die deze school bezoeken halen de testen toch wel.

Resume:

Traditioneel klassikaal onderwijs.
Goede sfeer.
Weinig inbreng van de leerling.
Mooi schoolgebouw.
Kids uit gegoede milieus .

NYCISCHOOL

ACHTERGRONDINFORMATIE

De school ging in 2008 met 100 leerlingen open, de ‘i’ in de naam staat voor hun doelen: innovatie, invloed, inspiratie en individuele begeleiding. Ligt in het SoHo gedeelte van Lower Manhattan. Op dit moment hebben ze 450 leerlingen. Jaarlijks krijgen ze 3000 aanmeldingen voor 120 plaatsen.

Het voornaamste doel van de school is het aanleren van vaardigheden waardoor de persoonlijk leiderschap van hun leerlingen groeit en die hen op de 21e eeuw voorbereiden. Leerlingen krijgen de gelegenheid om met zinvol werk bezig te zijn dat betekenis heeft voor hen en voor de buiten wereld. Hun schoolloopbaan wordt door hun eigen keuzes en verantwoordelijkheden bepaald. Ze bieden gepersonaliseerd leren en levensechte, op uitdaging gebaseerd blended learning.

Ze zijn bezig om het woord “school” te herdefiniëren, om een compleet nieuwe visie uit te werken voor lesgeven, leren en voor de leerervaringen van de leerlingen. De leerstof is een combinatie van echte, betekenisvolle leerervaringen, waar leerlingen groot denken en nuttige vaardigheden kunnen oefenen, en de werkelijkheid van verantwoordelijkheid nemen, voorbereiding op de vervolgstudie en zichzelf te ontwikkelen. Leerlingen kunnen ook hun vakken kiezen, lijkt een beetje op hoger onderwijs. Ze hebben ook veel eigen verantwoordelijkheid voor hun leerproces.

De vragen die ze stellen zijn ‘waarom?’ en ‘wat als…?’, ze zetten vraagtekens bij het bekende en de algemeen geaccepteerde structuren en kennis. Bij het inrichten van de school wordt er vooral niet uitgegaan van de makkelijkste manier voor volwassenen of voor het systeem, maar ze streven ernaar om relevante, gepersonaliseerde ervaringen aan te bieden aan de leerlingen. Hiermee hopen ze t e bereiken dat de leerlingen goed voorbereid, met goed ontwikkelde vaardigheden de 21e eeuw aankunnen, en een goede kans op een succesvol leven hebben.

Meer informatie: http://www.nycischool.org/who-we-are

ONS BEZOEK

Weer zo’n fantastische dag gehad; je bent niet aan het werken, je bezoekt ” alleen maar” scholen, maar al die indrukken komen zo intensief op je af dat je daar doodmoe van wordt.
Vandaag heb ik twee scholen bezocht die min of meer dezelfde doelen hebben (liefde voor het leren en zelfredzaamheid ontwikkelen) en goed onderwijs op totaal verschillende manieren verzorgen.

Lehman High School kun je gerust een elitaire school noemen, ze halen de krenten uit de pap, hebben zeer intelligente en gemotiveerde leerlingen. De docenten zijn erg betrokken, enthousiast en zetten de lat behoorlijk hoog voor de leerlingen. Die zijn op hun beurt erg meegaand, maar ook weer zelfstandig, ze krijgen en nemen de ruimte om initiatief te nemen. Veel gebeurt klassikaal, maar er wordt ook wordt in groepjes gewerkt. Er heerst een prettige sfeer, er is geen gebrek aan uitdaging en verdieping.

NYCiSchool bereikt zijn doelen door de leerlingen en docenten maximale autonomie te geven. Naast de verplichte kernvakken kunnen de leerlingen van tijd tot tijd modules kiezen waardoor ze zich n.a.v. Een probleem ontwikkelen. Ze werken dan samen om iets op te lossen en tijdens deze zoektocht ontdekken ze onbekende terreinen en leren heel intensief. I.v.m. het oprichten van een restaurant, bij voorbeeld, heb je kennis nodig die veel verder reikt dan wat je in je studieboeken kan vinden.
De sfeer is geweldig, ontspannen, de leerlingen zijn enthousiast, ze vinden leren nuttig en leuk. De modules komen tot stand n.a.v. De wensen en vaardigheden van zowel de leerlingen als de docenten.

Na zo’n dag blijf je met vragen, zoals ‘ hoe is het mogelijk?’ ‘ wat zouden we hiervan op het LRC kunnen introduceren?’ ‘ hoe begin je met zoiets?’, enz.
Morgen is er weer en dag … met twee nieuwe scholen en boeiende verhalen. Het wordt vervolgd.

BARNARD EDUCATION PROGRAM

ACHTERGRONDINFORMATIE

Barnard is opgericht in 1889 en is een vooraanstaand leider in het Hoger Onderwijs. Zij is het eerste College waar de mogelijkheid aan vrouwen werd geboden dat zij hetzelfde onderwijs konden krijgen als mannen. Het is een gevarieerde intellectuele gemeenschap in een kleine, unieke leeromgeving, ze werken samen met Columbia University.

Zij bieden drie richtingen in het onderwijs: Stedelijk Onderwijs, Onderwijs Studies en Urban Studies met een specialisatie in het onderwijs. In alle drie de richtingen, ontwikkelen studenten een kritische lens voor het kijken naar de vraagstukken waarmee de openbare scholen eerlijke kansen voor alle kinderen in het publieke systeem te bevorderen.

Wij bezoeken deze school omdat we benieuwd zijn naar de toepassingen van gepersonaliseerd leren en 21 century skills. Hoe leren zij studenten dit toe te passen in het huidig onderwijs? Zien zij gepersonaliseerd leren als een middel of een doel? Zij geven aan dat zij vrouwen afleveren aan de maatschappij die de wereld veranderen en ook de manier waarop we erover denken. Hoe bewerkstelligen zij dat? Waar zien we dat terug?

Kortom genoeg vragen voor een bezoek aan het Barnard College.

ONS BEZOEK

Op dinsdagmiddag 17 oktober bezochten wij met zes docenten het Barnard College. Deze school leidt voornamelijk vrouwen op voor zowel leraar voor het basisonderwijs (elementary school) en het voortgezet onderwijs. Als docenten waren wij erg nieuwsgierig naar de lerarenopleiding op deze universiteit. Wat vinden zij belangrijk voor de studenten die zij in huis hebben? Na een lange wandeling werden wij ontvangen door Lisa Edstrom. Zij is docent wiskunde, maar begeleidt ook studenten die worden opgeleid voor het basisonderwijs. Ze was samen met haar collega die de studenten begeleidt die worden opgeleid voor het voortgezet onderwijs.

Het studietraject komt voor een deel overeen met een opleiding in Nederland. Als student word je gekoppeld aan een leraar die de student gaat begeleiden tijdens stage op school. De studenten moeten 260 uur lesgeven in 14 weken. Er ontstond al snel een gesprek over het feit dat er verschillende type scholen zijn in Amerika. Daarnaast heeft elke staat of deel van een city nog zijn eigen curriculum en zelfs een eigen salarissysteem. Voor wat betreft de verschillende type scholen, bleek dat Lisa het niet zo had op de charterscholen. Zij gaf aan dat een student die start als een leraar misschien niet zo op zijn/haar plek was op dat type scholen omdat zij werken volgens een vaste structuur. Dit wordt van alle docenten verwacht en je hebt dan geen kans om jezelf te ontwikkelen tot een docent. Wat past bij jou? Volg je liever een vast curriculum of wil je de gelegenheid hebben om bijvoorbeeld zelf je lessen te ontwikkelen. Op Barnard vinden ze het vooral belangrijk dat studenten zichzelf ontwikkelen en dat ze zich niet laten leiden door een visie van bijv. een charterschool.

Na nog meer ervaringen te hebben uitgewisseld werden we uitgenodigd bij een les waarin studenten met elkaar een debat gingen voeren over onderwijs. Daarvoor hadden zij zich moeten voorbereiden door een aantal artikelen te lezen. Vervolgens werd er gediscussieerd volgens een werkvorm vissenkom (er zitten vier studenten die argumenten geven, wil je je mening geven, dan kun je een van die studenten aftikken en vervolgens plaatsnemen). Het was opvallend positief hoeveel leerlingen zich voorbereid hadden en actief meededen tijdens deze les (46 leerlingen). De discussie was op een hoog niveau en zetten andere aan tot denken. Kritische vragen te stellen en met elkaar te denken over onderwijs. Een mooie koppeling naar de quote van Barnard: Barnard women change the world and the way we think about it.