Samen op reis betekent samen nieuwe inzichten opdoen. Samen via Boulders Beach naar Kaap de Goede Hoop, waar we met elkaar als collega’s verdiepende gesprekken hebben gevoerd. Door het thema ‘respect voor de cultuur en het verleden’ te koppelen aan de waarden van onszelf en van Nuovo, hebben we elkaar beter leren kennen. Binnen het Management Team van NUOVO Scholengroep zijn er momenteel heel wat nieuwkomers. Dus aan het begin van de reis een uitstekend moment voor echte storytelling en een gedachtewisseling over de diepgewortelde kernwaarden van de groep.

HISTORISCH PERSPECTIEF: RESPECT VOOR HET VERLEDEN

Waar staan we voor en wat bindt ons? Zeker met een groot aantal nieuwe gezichten in het team is het zeer nuttig om met respect naar het verleden te kijken. We zijn al een heel eind gekomen…

Centraal vandaag stond een inspirerende lezing van Kevin Chaplin. Kevin is oprichter van de SA Ubuntu Foundation en directeur van de Amy Foundation. Ubuntu speelt een belangrijke rol in het leven van Kevin en vol passie vertelt hij over de filosofie die voor hem een moreel kompas is.

We hebben ons goed ingelezen, maar dit was onze eerste echte confrontatie met het Ubuntu-gedachtegoed. Ubuntu betekent naast ‘ik ben omdat wij zijn’ ook ‘people are people through other people’. Dit universele concept is doorleefd in de Afrikaanse cultuur en maatschappij. De belangrijkste waarden zijn verbinding, mogelijkheden creëren, een positieve houding (attitude), compassie, interesse in en respect voor de ander en de gemeenschap moet boven het eigen belang worden gesteld.

Kevin benadrukt dat de rol van de docent (al dan niet op school) een van de belangrijkste rollen is. Opvoeding en educatie brengt rolmodellen voort. Kevin benadrukt dat ieder kind een katalysator nodig heeft en die rol kan de docent prima vervullen. Ga het gesprek aan en ga op zoek naar de échte verbinding. Ik kan er pas zijn als de ander mij écht ziet. Luister naar elkaars verhaal zodat je elkaar kunt begrijpen.

Dit is wat wij al onze collega’s op alle scholen van Nuovo willen meegeven. In de woorden van Kevin: ‘Nothing is I’Mpossible, I am possible’. Vol vuur vertelt Chaplin zijn persoonlijke verhaal, over hoe hij als bankier zonder steun van de overheid een succesvol afterschool-programma neerzette. Vanuit een zeer herkenbare drive: zonder onderwijs geen toekomst. Toch blijven er bij ons nog wel wat vervolgvragen hangen, na deze indringende inleiding. Goed dat we Kevin later in het programma nogmaals gaan spreken…

Met het oog op morgen kijken wij uit naar Robbeneiland. De thema’s hierbij zijn schuld, vergeving en verzoening. Dat past dus weer mooi in het complete verhaal van vandaag.