De Amy Foudation maakt zich sterk voor naschools onderwijs aan kinderen in de townships. Deze stichting is opgericht door de ouders van Amy Biehl, een talentvolle Amerikaanse studente die zich inzette voor de slachtoffers van Apartheid in Zuid Afrika. In 1993 werd zij in het township Guguletu vermoord. De ouders van Amy verbaasden de wereld door voor de moordenaars van hun dochter te pleiten voor strafvermindering. De moeder van Amy verklaarde dat zij het belangrijker vond dat de daders een bestaan op konden bouwen dan dat er wraak genomen wordt. Ook wilde ze graag dat het werk van haar dochter na haar dood door zou gaan. Daarom heeft zij met haar man de Amy-foundation opgericht. Twee van de daders werken tot de dag van vandaag bij de Amy Foundation.

Het gedenkteken voor de vermoorde studente Amy Biehl

EEN INTENSIEF NASCHOOLS PROGRAMMA

Het Apartheidsregime veroorzaakte een onderwijsachterstand voor niet-blanken. Dat werkt door tot op de dag van vandaag. We horen enorme drop-out percentages. En de staat van het onderwijs is nog steeds rampzalig. De Amy Foundation richt zich nu op versterking van het onderwijsprogramma op diverse thema’s in de townships. Zij biedt een naschools programma, dat er in voorziet dat deze kinderen extra onderwijs krijgen in taal, rekenen, sport, dans, kunstprogramma’s en soft skills. Voor werkloze jongeren is er een programma van drie maanden dat leidt tot een stage of betaalde baan.

Dat naschoolse programma vindt plaats in de reguliere schoolgebouwen. Wij zijn onder de indruk van het enthousiasme van de scholieren en studenten, de betrokkenheid en enorme inzet en positieve verwachtingen van de Amy-medewerkers (vooral ook heel veel vrijwilligers). Voordat we de programma’s bezoeken, raken op het kantoor van de Foundation in gesprek met één van de toenmalige daders. Hij vertelt dat hij er voor kiest om leerlingen te werven voor de naschoolse projecten, omdat hij wil dat iedereen in de townships meer kansen krijgt.

Daarna bezoeken we twee scholen in de verschillende townships waar programma’s van de Amy Foundation worden uitgevoerd. Vier dagen per week volgen de leerlingen nà schooltijd de programma’s. Na afloop krijgt ieder kind een maaltijd. Voor veel deelnemers is het de enige echte maaltijd van de dag…

Kinderen laten zien dat ze schitterende choreografieën van Zuid Afrikaanse dansen hebben ingestudeerd, toneelstukken gemaakt, meerstemmige zangstukken kunnen uitvoeren en gezamenlijk muziek maken. Er is plaats voor debat naar aanleiding van stellingen, een jongen citeert uit The Tempest van Shakespeare.

We worden geraakt door de kracht die verzoening teweeg kan brengen, hoe uit een tragedie iets moois kan voortkomen. Voor kinderen in de townships is een goede opleiding de enige kans op een toekomst. We merken hoe belangrijk het is om juist deze kinderen sociale vaardigheden bij te brengen. Door als doel voor ogen te hebben dat alle studenten betaald werk krijgen, richt je je in de opleiding ook specifiek op het aanleren van de benodigde vaardigheden en maak je voor leerlingen het belang van de opleiding duidelijk. Dit bezoek leert ons vooral hoe belangrijk het is om kinderen die minder kansen hebben, een extra zetje te geven.